Politica de confidenţialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Clienții noștri sunt extrem de importanți pentru noi astfel că tratăm cu seriozitate toate aspectele și implicațiile pe care relația cu noi le are sau le poate avea în viața lor privată astfel că am elaborat o “Politică de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal” menită a prezenta detaliat datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, de ce și cum le prelucrăm și în aceeași măsură cum le protejăm atunci când intrați în relație cu noi.

Prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal are în vedere reglementările cuprinse în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE (pe care îl vom prescurta „GDPR”) și dispozițiile Legii 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Utilizarea site-ului edugraduate.com ca vizitator, înregistrarea dumneavoastră ca utilizator şi achiziţionarea de produse de pe site-ul nostru presupune implicit acceptarea tacită şi fără rezerve a termenilor şi condiţiilor cuprinse în prezenta Politică de prelucrarea a datelor cu caracter personal, cu toate consecinţele care reies din acestea.

Utilizarea site-ului edugraduate.com o veți realiza cu scopul de a vizualiza produsele şi detaliile legate de acestea şi în situația în care doriți să plasați o comandă pe site, de a crea un cont care să servească la achiziţionarea produselor dorite.

Utilizarea site-ului în alte scopuri decât cele menţionate anterior este interzisă.

Această “Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal” este actualizată periodic. În cazul în care vor interveni modificări legislative sau de altă natură care determină necesitatea actualizării, vom afișa pe site.

Data ultimei modificări: mai 2021

 

Cuprins

 1. Cine suntem noi
 2. Noțiuni GDPR. Drepturile persoanelor fizice.
 3. Ce date colectăm și scopul colectării
 4. Temeiul legal al prelucrării
 5. Destinatarii colectării
 6. Perioada de stocare
 7. Marketing
 8. Securitatea informațiilor
 9. Plăți

 

 1. Cine suntem noi:

ASOCIAȚIA EDUGRADUATE

cu Sediul Social: Str Nufarului, nr 77, Bl.C73, et.5, ap.15, Oradea, jud. Bihor, 410597, CUI 42796170

Pentru orice întrebare cu privire la colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră personale de noi, va rugam sa ne contactați, oricând în timpul programului sau prin trimiterea unui e-mail la adresa: contact@edugraduate.com

Contact :

e-mail: contact@edugraduate.com.

Ne obligăm să îți răspundem oricărei solicitări în cel mai scurt timp.

 

 1. Noțiuni GDPR. Drepturile persoanelor fizice.
  1. a.Autoritate de supraveghere – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

Contact :

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod postal 010336

Bucuresti, Romania

anspdcp@dataprotection.ro

2.b. Date cu caracter personal – orice informație cu privire la o persoană fizică identificată sau identificabilă, ce pot duce direct sau indirect la identificarea unei persoane, respectiv: nume, prenume, cod numeric personal, număr de telefon, adresa și orice informație despre localizare, informații cu privire la identificatorii online, adresa de email;

2.c. Categoriile speciale de date cu caracter personal – datele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, religioase sau filozofice ori apartenența la sindicate, datele genetice și biometrice, datele privind starea de sănătate, viața sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice;

2.d. Persoană vizată – persoana identificată sau identificabilă la care se referă datele cu caracter personal;

2.e. Operator – entitatea care determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal – ASOCIAȚIA EDUGRADUATE;

2.f. Împuternicit – entitate care prelucrează datele cu caracter personal în numele Operatorului – firma de curierat, serviciu contabilitate, instituția bancară care procesează plățile online ;

2.g. Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, precum colectarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea acestora;

2.h. Transfer – înseamnă divulgarea sau punerea în orice alt mod la dispoziţia terţilor a datelor cu caracter personal, fie prin trimiterea datelor cu caracter personal către respectiva terţă parte, fie prin permiterea accesului la aceste date prin alte mijloace.

În temeiul Legislației privind protecția datelor, persoanele fizice vizate – clienții ASOCIAȚIA EDUGRADUATE beneficiază de următoarele drepturi:

 • dreptul de a fi informat – dacă datele cu caracter personal sunt colectate de la dumneavoastră, ASOCIAȚIA EDUGRADUATE, în momentul obținerii datelor are obligația de a vă furniza, următoarele informații: datele de identificare, scopul prelucrării, destinatarii datelor, informații referitoare la transfer dacă acestea urmează să fie transferate, perioada de stocare și toate drepturile de care vă bucurați în virtutea Legislației privind protecția datelor.
 • dreptul de a acces – presupune pentru dumneavoastră dreptul de a obține din partea noastră confirmarea/infirmarea că vi se prelucrează date cu caracter personal ce vă privesc și în caz afirmativ să vi se furnizeze toate informațiile menționate în cadrul “Dreptului de a fi informat”.
 • dreptul de a cere rectificarea – dreptul de a obține de la ASOCIAȚIA EDUGRADUATE rectificarea datelor inexacte ce vă privesc.
 • dreptul de a solicita ștergerea, “dreptul de a fi uitat” – reprezintă dreptul dumneavoastră de a solicita ștergerea în situația în care: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate, vă retrageți consimțământul și nu mai există un alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea, datele au fost prelucrare ilegale, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, datele au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii către un minor;
 • dreptul la restricționarea prelucrării – este aplicabil în situația în care dumneavoastră contestați exactitatea datelor sau când prelucrarea este ilegală;
 • dreptul de opozitie – aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal din motive legate de situația personală cu excepția situației când există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră;
 • dreptul de portabilitate a datelor – dreptul dumneavoastră de a primi într-un format structurat și care poate fi citit într-un mod automat datele cu caracter personal care vă privesc și care ni le-ați furnizat;
 • dreptul de a depune plângere – dreptul dumneavoastră de a depune plângere la ANSPDCP.

Toate aceste drepturi vă aparțin dumneavoastră în calitatea de client persoană fizică și puteți să le exercitați printr-o cererea expresă.

Prezenta politică de prelucrare a datelor cu caracter personal:

 1. se aplică prelucrării de către ASOCIAȚIA EDUGRADUATE a datelor cu caracter personal prin mijloace electronice și prin sistemele clasice de arhivare;
 2. nu se aplică obligațiilor pe care ASOCIAȚIA EDUGRADUATE le-ar putea avea în temeiul legislației naționale în domeniul specific de activitate.

3. Ce date colectăm și scopul colectării

Găsiți în cele ce urmează explicații cu privire la modul în care ASOCIAȚIA EDUGRADUATE colectează, utilizează, protejează datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când alegeți să fiți clientul nostru, precum și în scop de marketing dacă v-ați exprimat consimțământul în acest sens.

Este important să știți că, în contextul colectării și folosirii datelor dumneavoastră, am implementat, la nivel tehnic, toate măsurile necesare, astfel încât datele personale să fie protejate.

Date colectate și scopul colectării:

 1. Vă înregistrăm nume, prenume, adresa de domiciliu/livrare, numărul de telefon și adresa de e-mail, adresele IP.
  • Folosim numele dumneavoastră și adresa pentru a vă emite factura aferentă produselor comandate.
  • Folosim datele dumneavoastră de contact pentru a realiza inscrierea.
  • Folosim adresa dumneavoastră de e-mail pentru:
   • a vă comunica status-ul comenzii dumneavoastră, respectiv livrarea către curier și/sau dacă aceasta este în drum spre dumneavoastră,
   • pentru a vă trimite newsletter-ul nostru (vă putem trimite acest newsletter prin e-mail dacă v-ați abonat) oferte, articole de blog și noutăți personalizate,
   • pentru a vă fi creat și atașat un cont personal pentru comenzile de pe site-ul nostru, păstrând în acest sens un istoric al comenzilor dumneavoastră.
  • Dacă ne accesați site-ul acesta beneficiază de un sistem de securitate care monitorizează și analizează traficul, astfel în momentul în care ne vizitați se reține adresa IP de unde s-a accesat pentru a identifica accesările.
 2. Dacă plătiți contravaloarea produselor prin intermediul cardului bancar înregistrăm datele de pe cardul dumneavoastră.
  • Folosim datele cardului dumneavoastră de plată pentru a primii sumele de bani pentru produsele achizitionate de dumneavoastra.

Trebuie să știți că dacă nu ne furnizați datele personale solicitate nu putem să vă vindem produsele noastre prin intermediul magazinului online și nu putem să vi le livrăm.

4. Temeiul legal al Prelucrării

Scopurile Prelucrării au ca temei unul dintre următoarele:

 1. Consimțământul dumneavoastră cu privire la prelucrare.
 2. Executarea unui contract prelucrarea fiind necesară pentru executarea unui contract pe care dumneavoastră, persoana vizată, l-ați încheiat cu noi pentru vânzarea unui produs, etc.
 3. Respectarea unei obligații legale atunci când dispoziții legale stabilesc o astfel de obligație în sarcina noastră.
 4. Interesul legitim atunci când prelucrarea respectă un interes legitim al nostru pentru a justifica prelucrarea.

5. Destinatarii colectării

În ceea ce privește accesul la datele dumneavoastră personale este bine să știți că acestea pot fi accesate doar de echipa noastră (implicată în mod direct în procesul de livrare și facturare) și de împuterniciții noștri cu care colaborăm în baza unor contracte ce conțin clauze de confidențialitate (contabilitate și livrare), și în cazuri excepționale, și doar în urma unui demers legal, de reprezentanți ai instituțiilor publice din România în exercitarea unei obligații legale.

Pentru că prețuim relația pe care o avem cu toți cei care au avut încrederea să ne furnizeze datele lor cu caracter personal și să ne fie clienți îi asigurăm că nu le vom vinde datele furnizate către nicio terță parte. ASOCIAȚIA EDUGRADUATE nu a vândut, nu vinde și nu va vinde în niciun context datele tale către terțe părți.

Vom permite accesul la datele dumneavoastră către angajații noștri care vor utiliza datele dumneavoastră în scopurile pentru care au fost colectate.

Vom transmite datele cardului dumneavoastră și datele bancare către furnizorul nostru de servicii de plată electronică pentru procesarea plăților (BRD).

Vom transmite datele dumneavoastră de contact (nume, prenume, adresa și număr de telefon) către firma de curierat cu care colaborăm (în prezent este vorba despre Fan Curier, Urgent-Cargus) pentru a vă fi livrată comanda.

Furnizorii serviciilor de contabilitate TC CONT SRL vor avea acces la toate datele de facturare (Nume, adresa, produsele cumpărate și suma de plată).

6. Perioada de stocare

Păstrăm datele furnizate sau colectate pentru perioada necesară corespunzătoare scopului colectării, respectiv în conformitate cu obligațiile legale.

Păstrăm datele dumneavoastră de contact pentru comunicările de tip marketing (nume și adresa de e-mail) până la revocarea consimțământului acordat.

Păstrăm informații legate de plățile realizate pe perioada stabilită de legislația specială în domeniu.

7. Marketing

Folosim datele dumneavoastră personale (nume și email) pentru a furniza informații legate ofertele noastre speciale și de noile produse.

Puteți opta să nu mai primiți e-mailuri de promovare din partea noastră prin comunicarea dorinței de a nu mai fi contactat la datele de contact furnizate. Astfel dezabonarea de la newsletter, alegând astfel să nu mai primiți mesajele noastre, se poate realiza prin una din următoarele modalități:

– folosind link-ul de dezabonare pe care orice newsletter trimis de noi îl conține;

– prin email, trimițând un email către noi prin care menționați că nu mai doriți să primiți newsletter-ul nostru.

Indiferent de modul în care ați decis să vă dezabonați, nu vă vom mai trimite newsletter-ul nostru. Ne rezervăm 72 de ore de la primirea solicitării de dezabonare pentru a rezolva orice situație de acest gen.

8. Securitatea informațiilor furnizate

Protejăm datele dumneavoastră personale împotriva oricărui acces neautorizat, folosinței în alte scopuri decât cele menționate în cuprinsul prezentei Politici, alterării sau pierderii informațiilor, în acest sens ne-am asigurat cu privire la acest aspect prin achiziționarea și contractarea unor servicii cât mai sigure pe piața existentă.

Toate datele sunt stocate și criptate (după caz) pe serverul nostru privat cu un grad înalt de securitate găzduit în UE (Romania). Avem proceduri de securitate care acoperă stocarea și divulgarea informațiilor pentru a preveni accesul neautorizat și pentru a acționa în concordanta cu legislația privind protejarea datelor.

Vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru a proteja datele dumneavoastră personale, însă având în vedere mediul online de transmitere care nu este complet securizat nu putem să vă garantăm securitatea unor astfel de transmiteri de informații, astfel orice transmitere de informații online este realizată pe riscul dumneavoastră.

ASOCIAȚIA EDUGRADUATE nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijentei utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

Nu vă vom cere niciodată să ne comunicați informațiile dumneavoastră personale foarte sensibile, spre exemplu privind contul dumneavoastră, printr-un mijloc de comunicare la distanță. Răspundeți pentru păstrarea în siguranță a informațiilor personale și privind contul și pentru necomunicarea acestora către alte persoane.

Prezenta Politică se completează cu celelalte politici specifice ale ASOCIAȚIEI EDUGRADUATE si Termenii și Condițiile pe care le poți accesa de pe site-ul nostru.

În cazul existenței unor reglementări distincte între Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal și Legislația privind Protecția Datelor, cele din urmă vor prevala.

Prezentele informații sunt limitate la pagina noastră edugraduate.com și nu este valabilă pentru paginile web ale operatorilor terți, care pot fi accesate prin intermediul acestei pagini web. Nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor de către acești operatori terți și nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere în legătură cu aceste pagini web.

9. Plăți

Plata pentru taxa de înscriere cât și pentru fiecare curs în parte, se poate realiza cu cardul pe site-ul edugraduate.ro sau prin transfer bancar în contul Asociatiei EduGraduate.