ÎNSCRIERE

Orar Inscrieri Secretariat:
Înscrierile vor avea loc in perioada 01/06 – 10/09 2021
Luni-Vineri ( 9-16)

Condiții și procedura de înscriere:

Pentru a vă înscrie la Școala Postliceală Sanitară EduGraduate, trebuie să fiți absolvenți de liceu (cu sau fără bacalaureat).

Admitere pe bază de interviu și dosar.

Confirmarea locului se face în momentul achitării primei rate din taxa de școlarizare (vezi mai jos)

Taxele, ratele si termenele de plată pentru Anul Școlar 2021-2022

Taxa de înscriere pentru anul școlar 2021-2022

250 Ron

Taxa de școlarizare pe an școlar 

2010 Ron cu opțiunea următoarelor rate:

 

Rata 1: 670 Ron (se achită la înscriere pt anul I și la data de 01/09 a fiecărui an pt anul II respectiv anul III).

 

Rata 2: 670 Ron (se achită la data de 01/12 a fiecărui an școlar).

 

Rata 3: 670 Ron ( se achită la data de 01/03 a fiecărui an școlar).

 

Documente necesare pentru înscriere:

 1. Cerere de înscriere (click aici pentru descărcare )
 2. Copie certificat de naştere
 3. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 4. Copie C.I.
 5. Copie a diplomei de bacalaureat /Adeverința de promovare a examenului naţional de bacalaureat (pentru absolvenții promoției 2021 vezi NOTĂ)
 6. Copie a certificatului de absolvire a liceului, clasa a XII / XIII
 7. Copie a foii matricole de absolvire a 12 clase zi, 13 clase seral / frecvenţă redusă
 8. Adeverință de la locul de muncă în care este specificat programul de muncă (dacă este cazul).
 9. Adeverinţă de la medicul de familie cu mențiunea: apt sănătos pentru inscrierea la Şcoala Postliceală Sanitară
 10. 4 fotografii tip 3/4 cm
 11. Dovada depunerii în bancă a ratei 1
 12. Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

NOTĂ:
Pentru absolvenţii de liceu promoţia 2021: mă oblig să depun la Secretariatul Şcolii Postliceale Sanitare EduGraduate, o copie a diplomei de bacalaureat sau a certificatului de absolvire a liceului, în termen de 2 luni de la data înscrierii. În cazul nedepunerii documentelor solicitate la serviciul secretariat sunt de acord să fiu supus procedurii de exmatriculare.

Înscriere online